Mirsk: Sprzeciw ws. budowy nadajnika telefonii komórkowej

W Mroczkowicach koło Mirska prywatny inwestor chce wybudować stację bazową telefonii komórkowej. Mieszkańcy okolicy sprzeciwiają się tej inwestycji i zbierają podpisy pod petycją kierowaną do burmistrzaMieszkańcy Miasta i Gminy Mirsk reprezentowani przez:
Maciej Domin Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk


Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk
Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk


SPRZECIW W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA DZIAŁCE 206/4, OBRĘB MROCZKOWICE, GMINA MIRSK ZGODNIE Z TREŚCIĄ OBWIESZCZENIA PP.6733.2.2018.2

W związku z wszczęciem postępowania administracyjnego na wniosek Pani Marleny Pawliczek INCOM, ul Marii Dąbrowskiej 4, 41-100 Siemianowice Śląskie, działającej w imieniu P4 Sp. z o.o., ul Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na działce nr 206/4, obręb Mroczkowice, gmina Mirsk dla inwestycji pn.:
Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu LBA3103 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zasilaniu w energie elektryczną

My niżej podpisani mieszkańcy gminy Mirsk oraz właściciele nieruchomości, przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną, zlokalizowanych w pobliżu planowanej inwestycji NIE WYRAŻAMY ZGODY NA JEJ REALIZACJĘ.

Powodami naszego sprzeciwu są:

•    ryzyko utraty zdrowia wynikające z umiejscowienia niniejszej inwestycji w pobliżu naszych domostw.
Długotrwałe przebywanie w strefie promieniowania generowanego przez anteny/przekaźniki oraz stacje bazowe telefonii komórkowej znacznie zwiększa ryzyko występowania chorób, a zwłaszcza chorób nowotworowych. O negatywnym wpływie na zdrowie ludzkie i środowisko oraz na nieprawidłowości związane z rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej wskazuje raport Najwyższej Izby Kontroli. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone są na:
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-stacjach-bazowych-telefonii-komorkowej.html

•    ryzyko dewaluacji gruntów i inwestycji na terenie Mroczkowic.
Ilość inwestycji związanych z budową domów jednorodzinnych wskazuje, że miejscowość Mroczkowice jest atrakcyjnym terenem, dzięki czemu nasza gmina coraz prężniej rozwija się w kierunku Świeradowa Zdroju, które jest uzdrowiskiem. Sąsiedztwo uzdrowiska i aktualne trendy proekologiczne powodują wzrost potencjału w takich miejscowościach jak Mroczkowice.

Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej: anten, przekaźników, stacji bazowych w zaproponowanej lokalizacji znacznie zmniejszy atrakcyjność miejscowości Mroczkowice, a co za tym idzie znacząco zahamuje rozwój tego terenu i tym samym przyczyni się do spadku wartości wszystkich nieruchomości zlokalizowanych w tym miejscu. Zahamuje też napływ nabywców gruntów i mieszkań a co za tym idzie zmniejszenie podatków i wszelkiego rodzaju pożytków wynikających z rozwoju okolicy.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że Władze Miasta i Gminy Mirsk dołożą wszelkich starań, aby powyższa infrastruktura nie została wybudowana w miejscu budzącym tak wiele uzasadnionych obaw i kontrowersji.
Sprzeciw można podpisywać u sołtysa miejscowości Mroczkowice Pana Dariusza Żołopy oraz u Pana Macieja Domina Plac Wolności 39 Mirsk
Autor: red.