Zawody, które dają pracę, dumę i radość? - to specjalność ZS Budowlanych

Nauka w technikum trwa cztery lata. Jest to czas na przygotowanie się do matury i do egzaminów zawodowych gwarantujących zdobycie tytułu technika.

W Zespole Szkół Budowlanych uczniowie mają do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną.


Technikum Architektury Krajobrazu
      
Uczeń, który ukończy technikum architektury krajobrazu będzie przygotowany przede wszystkim do projektowania i kształtowania krajobrazu, a w szczególności do:


To idealny kierunek dla osób o dużej wrażliwości estetycznej, przedsiębiorczych, chętnych do kreowania przestrzeni, doceniających obcowanie z naturą, chcących mieć wpływ na poprawianie wizerunku otoczenia.

Absolwenci szkoły mogą podejmować dalszą naukę i/lub pracę m.in. w:
Absolwenci technikum architektury krajobrazu mogą także z powodzeniem prowadzić własną działalność gospodarczą


Technikum Leśne
   
Celem pracy technika leśnika jest gospodarowanie na terenie obszaru leśnego. Może ono polegać na zarządzaniu (leśniczy i podleśniczy), pilnowaniu lasu (strażnik leśny) lub bezpośrednim nadzorze nad grupą pracowników leśnych.

Technik leśnik zdobywa kwalifikacje do:
Na tym kierunku odnajdą się osoby kochające otaczającą nas przyrodę, czujące odpowiedzialność za swoją pracę.

 
Niektóre z uprawnień technika leśnika:
Zdobyte kwalifikacje w tym zawodzie mogą być podwyższone poprzez naukę w szkołach wyższych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
Istnieje także możliwość kierowania samodzielnym/prywatnym zespołem usługowym działającym dla potrzeb leśnictwa.


Technikum Budowlane

Uczniowie na tym kierunku zdobywają podstawową wiedzę z zakresu nowoczesnego budownictwa, nabywają umiejętności wykonywania dokumentacji budowlanej oraz przygotowują się zarówno do kontynuacji nauki w szkołach wyższych, jak i do zawodowego uczestniczenia
w procesie budowlanym.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować m.in. w:
Po ukończeniu specjalistycznych kursów technicy budowlani mogą być audytorami energetycznymi, licencjonowanymi zarządcami, pośrednikami nieruchomości, a nawet rzeczoznawcami majątkowymi.


Jako technik budownictwa możesz:
Sprawdzą się w tym zawodzie osoby lubiące wyzwania, ceniące pracę zespołową, ale też chętne do podejmowania roli lidera.SZKOŁA BRANŻOWA

Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu proponuje naukę w Szkole Branżowej I stopnia.

Kwalifikacje zawodowe uzupełniane są podczas praktycznej nauki zawodu, która pozwala na zdobycie i wyćwiczenie niezbędnych umiejętności.

Praktyki odbywają się w zakładach pracy 2 lub 3 dni w tygodniu na podstawie zawartych umów (pracownicy młodociani) lub na terenie Zespołu Szkół Budowlanych (dotyczy zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie).

Korzyści wynikające z wyboru kształcenia w Zespole Szkół Budowlanych w klasach wielozawodowych:
Nauka w Szkole Branżowej kończy się egzaminem i uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.


Zespół Szkół Budowlanych kształci w wielu zawodach budowlanych poszukiwanych na rynku pracy:

W ZSB kształcą się także uczniowie, którzy chcą w życiu zawodowym realizować się jako:
NOWOŚĆ!!!

Przy ZSB powstaje klasa kształcąca w zawodach betoniarz-zbrojarz i cieśla objęta patronatem przez firmę Comfort S. A.


Celem inicjatywy jest dostosowanie kształcenia zawodowego do realnych potrzeb na rynku pracy. Uczniowie kończący ten kierunek będą mieli w praktyce zagwarantowane miejsca zatrudnienia. Do tego naukę ma ułatwić bogaty pakiet wsparcia młodzieży zagwarantowany przez firmę Comfort S.A. Przewidziane jest stypendium dla uczniów wyróżniających się, zapewnienie warunków materialnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w Oddziałach Patrona (niezbędnej odzieży i obuwia roboczego, posiłków i napojów regeneracyjnych).
 
Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu, al. Tysiąclecia 51, 59-700 Bolesławiec, Tel. 75 732 83 78, e-mail: zsb.boleslawiec@interia.pl, www.zsb.boleslawiec.pl
 

Autor: "A.S." Powiat Bolesławiecki