Przebudowa Placu Wolności. Będzie zmiana organizacji ruchu

Podczas czerwcowego spotkania z mieszkańcami burmistrz M. Szczęsna prezentowała plany dotyczące przebudowy centrum miasta. Wówczas najwięcej kontrowersji i głosów niezadowolenia wśród obecnych na spotkaniu mieszkańców, przedsiębiorców wywołała możliwość wyłączenia z ruchu fragmentu ulicy pomiędzy restauracją Pod Czarnym Krukiem a budynkiem Ratusza. Burmistrz Lwówka Śląskiego nie mówiła, iż do takiego wyłączenia dojdzie, jednak pani Szczęsna nie potrafiła też jasno wyjaśnić zgromadzonym, dlaczego na prezentowanych planach fragment ulicy od skrzyżowania z Chrobrego aż do wejścia do USC zaznaczony jest innym kolorem. Wówczas burmistrz twierdziła, że inny kolor oznacza inny rodzaj nawierzchni, jednak to nie przekonywało zgromadzonych.


KLIKNIJ I ZOBACZ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU WOLNOŚCI

Dziś o planowanych zmian na Placu Wolności w Lwówku Śląskim wiemy znacznie więcej. Jak wyjaśnia nam wiceburmistrz Lesław Krokosz: „Przebudowa placu ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruch kołowego i pieszego a także jego funkcjonalność.
Przebudowa Placu Wolności została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap obejmie odcinek od sklepu „OD i DO”, klomb, okolice Punktu Informacji Turystycznej do wylotu na ul. Chrobrego. Do czasu rozpoczęcia drugiego etapu ruch pieszy i kołowy oraz miejsca parkingowe w pozostałej części przewidzianej do przebudowy pozostaną bez zmian. Drugi etap przebudowy Placu Wolności będzie zrealizowany po wcześniejszej przebudowie kompleksu ulic tj. ul. Morcinka, ul. Konopnickiej, ul. Chrobrego, ul. PCK, ul. Słowackiego, ul. Szpitalnej, ul. Kościelnej wraz z budową parkingu na ul. Szpitalnej (z 50 miejscami parkingowymi)”.

Rynek dolny

Prace rozpoczną się od „dolnego rynku, (terenu przy Fontannie Sukienników). „W miejscu starego klombu powstanie skwer” – wyjaśnia wiceburmistrz Lwówka Śląskiego.


 

 


„Zaprojektowana została nawierzchnia z płyt granitowych 50x50x8 cm i 75x75x8 cm oraz kostki granitowej i bazaltowej”. W ramach zagospodarowania skweru pojawią się nowe nasadzenia drzew (Acer platanoides „Globosum”) w osłonach stalowo-żeliwnych poziomych i pionowych z oprawami na oświetlenie. Istniejące stare drzewa i krzewy zostaną usunięte. W chodniku wzdłuż stopni liniowych w rzędzie istniejących drzew zaprojektowano dodatkowe nasadzenia, także z osłonami. – czytamy na stronie magistratu.

W ramach elementów małej architektury zaplanowano: ławki z oparciem i bez oparcia, kosze na śmieci, donice mobilne, tablice informacyjne, stojak na rowery, zdrój uliczny, miejsce na zabytkowy pręgierz oraz oświetlenie (w postaci opraw najazdowych). Istniejące zagospodarowanie kamienne wokół Fontanny Sukienników pozostaje bez zmian.OD TEGO SKRZYŻOWANIA BĘDZIE CIĄG PIESZO- JEZDNY

Parkingi

„Przy Placu Wolności urządzonych jest obecnie 44 miejsca parkingowe i 2 miejsca parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Nie uwzględniono miejsc parkingowych na odcinku od sklepu „AS” do Kantoru wymiany walut (tzw. wschodnia część Placu Wolności), gdyż ten odcinek nie jest planowany do przebudowy. Na części planowanej do przebudowy (południowa część Placu Wolności) planowane jest urządzenie 26 miejsc parkingowych i 1 miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych” – odpowiada nam wiceburmistrz Lesław Krokosz. Natomiast na stronie Urzędu możemy przeczytać:
„Ponadto zaprojektowano zatokę postojową ze stanowiskami postojowymi (22 miejsca, w tym 3 dla niepełnosprawnych) pod kątem 600 do osi jezdni oraz drogę manewrową o nawierzchni bitumicznej i o szerokości 4,5 m z ruchem jednokierunkowym od ul. Krótkiej i Krawczyńskiego do ul. Chrobrego i skweru ,,górnego rynku”.”.

Nie będzie przebudowy instalacji wod – kan.

Wiceburmistrz Lesław Krokosz odpowiadając na pytanie Czy plany zakładają przebudowę znajdujących się pod ulicą instalacji wodno- kan, gaz, …? Odpowiada: Nie.

Będzie nieco więcej światła

Plan nie zakłada również przebudowy istniejącego oświetlenia. „Planuje się wykonanie dodatkowego oświetlenia na skwerze w ilości 4 lamp i szeregu podświetleń przy planowanych nasadzeniach” – dodaje wiceburmistrz.

Zmiana organizacji ruchu

Lesław Krokosz potwierdza również, iż plany zakładają zmianę organizacji ruchu. Nie dojdzie do zamknięcia odcinka ulicy pomiędzy Ratuszem a restauracją Pod czarnym krukiem, natomiast jak wyjaśnia wiceburmistrz Lwówka Śl.: „Planuje się wyłącznie z ruchu odcinka ulicy przebiegającego przy Punkcie Informacji Turystycznej”.

Gmina Lwówek Śląski zadanie planuje realizować ze środków własnych, na co w budżecie na ten rok przeznaczono kwotę 600 000,00 zł.
Obecnie Gmina nie planuje objęcia przebudową wschodniej  części rynku.

Autor: red.