Czy mgr Halina Klebanowicz jest kompetentnym dyrektorem? Co myśli Twój radny?

Co wiesz o Bibliotece Pedagogicznej w Lwówku Śląskim? Czym się zajmuje, co oferuje i komu służy? Z rozmów z mieszkańcami naszego powiatu wynika, iż niewielu z nich wie, że taka biblioteka istnieje, a już tym bardziej gdzie się mieści i czym się zajmuje. Postanowiliśmy, więc przybliżyć sylwetkę tej instytucji.

Niestety, szybko okazało się, iż to nie takie proste. Nasze pytania skierowane do pani kierownik Biblioteki Pedagogicznej napotkały urzędniczy opór. Pani Beata Harhala w odpowiedzi na maila wprawdzie sugeruje umówienie się na spotkanie, jednak w kolejnym zdaniu prosi o podanie umocowania prawnego i zakresu kompetencji! Tym samym pracująca za publiczne pieniądze urzędniczka daje sygnał, iż byle kto głowy zawracać jej nie będzie.

Nie odpuszczamy i ponownie kierujemy do pani kierownik pytania tym razem w formie Wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Wniosek wysyłamy także do jej bezpośredniej przełożonej, mgr Haliny Klebanowicz dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, tworu, który powstał z przekształcenia Powiatowego Centrum Edukacji. Po paru tygodniach odpowiedzi udziela nam Pani Klebanowicz

na zdjęciu dyrektor mgr Halina Klebanowicz

Poniżej pytania i odpowiedzi


Komu służy Biblioteka Pedagogiczna w Lwówku Śląskim?


mgr Halina Klebanowicz: „Komu służy” – dane personalne osób korzystających z usług Biblioteki Pedagogicznej podlegają ochronie danych osobowych, przewidzianych przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i podlegają ograniczeniu do prawa o informację publiczną na podstawie art. 5 ust. 2 cyt. Wyżej ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Ile osób i na jakich stanowiskach jest zatrudnionych w BP w Lwówku Śl.?

mgr Halina Klebanowicz: „w Bibliotece Pedagogicznej zatrudniona jest 1 osoba na stanowisku Kierownik BP.”

Komu podległa jest BP w Lwówku Śl. i dlaczego nie stanowi odrębnej instytucji? Czy nie utrudnia to możliwości niezależnego działania kierownika BP?

mgr Halina Klebanowicz: BP znajduje się w strukturze Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim, jako filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej. Zatrudniony pracownik podlega służbowo Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim. Dalsza część pytania nie stanowi wytworzonej informacji publicznej, stanowi tylko rozważania wnioskodawcy.

Czy BP w Lwówku Śląskim posiada swoją stronę internetową? A jeśli nie to, dlaczego? – Zwłaszcza, że wszystkie Biblioteki Pedagogiczne w naszym regionie posiadają własne strony internetowe.

mgr Halina Klebanowicz: „Tak.”

Jakie działania są podejmowane celem pozyskania nowych czytelników, skoro niewiele osób wie o istnieniu BP (m.in. brak strony internetowej, brak fanpege’a itp.)?

mgr Halina Klebanowicz: „W kontekście informacji publicznej pytanie niezrozumiałe.”

Przed laty funkcjonował w lwóweckiej BP Klub Regionalistów. Dlaczego zaprzestano tej formy działalności?

mgr Halina Klebanowicz: „Pytanie nie dotyczy udostępnienia informacji publicznej”.

Co uczyniono dla unowocześnienia oferty i zbiorów BP w Lwówku Śl.?

mgr Halina Klebanowicz: „j.w.”

Ilu nowych czytelników pozyskano w roku 2017 r.?


mgr Halina Klebanowicz:
„W 2017r. pozyskano 23 czytelników.”

Ile osób skorzystało z wypożyczeń w roku 2017 r.?

mgr Halina Klebanowicz: „W 2017r. z wypożyczeni skorzystało 1760 osób.”

Czy nie uważa Pani, że należy podjąć się szeregu nowych działań dla uzasadnienia racji funkcjonowania tejże placówki?

mgr Halina Klebanowicz: „Podobnie jak ad.7.”
/Redakcja: wyjaśniamy, iż odpowiedź w tamtym punkcie brzmiała: „Pytanie nie dotyczy udostępnienia informacji publicznej”/

W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013 poz. 369). Celem zmian wprowadzonych przez rozporządzenie jest szersze włączenie bibliotek pedagogicznych do procesu wspomagania szkół i placówek oraz pracujących w nich nauczycieli oraz inspirowaniem i promowaniem edukacji czytelniczej i medialnej. W katalogu dodatkowej działalności bibliotek pedagogicznych pozostawiono im prowadzenie działalności wydawniczej oraz organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, proszę o przestawienie kreatywnych działań podjętych przez kierownika BP w Lwówku Śl. przez ostatni rok, wychodzących poza ramy obowiązkowego przydziału zadań.

mgr Halina Klebanowicz: „j.w.”na zdjęciu Radni: Zenon Zatchiej i Małgorzata Szczepańska

My nie byliśmy jednak usatysfakcjonowani odpowiedziami urzędniczki, dlatego pytania o zakres działalności Biblioteki Pedagogicznej i PORE oraz o to, kto jest kompetentny do udzielenia naszym czytelnikom szczegółowych odpowiedzi na nurtujące pytania kierujemy do władz Powiatu Lwóweckiego: Pana Starosty, członków Zarządu i wszystkich Radnych.

Po kilku dniach od większości radnych otrzymujemy dość szczegółowe odpowiedzi. Ani Starosta ani Radni nie odpowiadają w stylu pani magister Klebanowicz. Z otrzymanych odpowiedzi dowiadujemy się komu służy Biblioteka i PORE, czym się zajmuje i jakie działania podjęła w ubiegłym roku. Wprawdzie tych działań nie było wiele, jednak o tym bardziej szczegółowo już w kolejnym materiale.

na zdjęciu: Radni: Danuta Ławnikowska, Daniel Koko, Teresa Wachal
na zdjęciu Starosta Marcin Fluder i Radny Józef Stanisław Mrówka

Odpowiedzi na nasze pytania udzielili: z ramienia Starosty Wicestarosta Zbigniew Grześków Starosta, Przewodniczący Rady Daniel Koko, Radni: Małgorzata Szczepańska, Teresa Wachal, Danuta Ławnikowska, Józef Stanisław Mrówka, Marek Chrabąszcz, Jan Karpowicz, Tadeusz Jagiełło, Piotr Czembrowski, Ryszard Mruk i Krystyna Piotrowicz.

Całkiem nieźle poinformowani o działalności BP i PORE radni, jako osobę kompetentną do udzielania odpowiedzi na temat działalności, oferty i prowadzonych działaniach przez Bibliotekę Pedagogiczną oraz Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji wskazali nam Halinę Klebanowicz.


Radni: Marcin Fluder, Tadeusz Jagiełło, Piotr Czembrowski, Danuta Ławnikowska, Ryszard Mruk i Krystyna Piotrowicz
Radni: Piotr Czembrowski, Franciszek Bar, Jan Karpowicz, Ryszard Mruk i Krystyna Piotrowicz
na zdjeciu: Radny Józef Stanisław Mrówka i Wicestarosta Zbigniew Grześków

Czy aby na pewno? My nie przesądzamy, ale pytamy, czy takiego podejścia do czytelnika oczekujemy w powiecie lwóweckim? Czy o takich dyrektorów nam chodzi? Czy to dobry sposób na budowanie wizerunku i współpracę z mieszkańcami, za których pieniądze utrzymywani są urzędnicy i radni?

Jesteśmy niezwykle ciekawi, czy odpowiedzialni za jednostki podległe – Zarząd i Radni Powiatu Lwóweckiego zanim zapukają do naszych drzwi z prośbą o głosy w najbliższych wyborach podejmą jakieś działania? Jesteśmy niezwykle ciekawi, czy teraz wśród władz Powiatu, szanownych radnych, znajdzie się ktoś, kto dojdzie do wniosku, że czytelnikom, ich wyborcom należy się magiczne słowo?!

Na pytania nie odpowiedzieli Radni: Franciszek Bar, Stanisław Dasiak, Roman Kulczycki i Zenon Zatchiej.
Cdn.
Autor: red.