Jak oceniasz stan dróg na terenie gminy Gryfów Śląski?

Gmina Gryfów Śląski jest właścicielem 78 dróg posiadających charakter publiczny o łącznej długości 63,5 km, w tym w mieście 13,8 km i gminie 49,7 km. Ponadto na obszarze Gminy istnieje liczna sieć dróg rolniczych i dojazdowych o łącznej długości 195,7 km.

Moja ocena jest w sumie poczytywana – mówi nam tuż przed sesją Burmistrz Gryfowa Śląskiego Pan Olgierd PoniźnikWiadomo, że w drogownictwie ni ma nic stałego, trzeba ciągle drogi ulepszać i modernizować, ponieważ przy tej zwiększającej się ilości samochodów  to te drogi są coraz bardziej eksploatowane i trzeba zawsze o nie dbać, a w sposób szczególny o spływ wody, bo największe szkody robi woda i stan rowów jest tutaj niezwykle istotny. – dodaje burmistrz.

Zadowolony ze stanu dróg, zwłaszcza tych gminnych jest Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Gryfów Śląski Pan Robert SkrzypekCzym niższa kategoria, tym stan dróg jest lepszy. Od tych dróg gminnych, gdzie teoretycznie mamy wszystkie wyremontowane, teraz będziemy chcieli wyremontować te drogi, które przejęliśmy od Powiatu m.in. ulicęKolejową i czym wyżej, tym jest coraz gorzej – dodaje przewodniczący.


Zdaniem gryfowskich władz w ostatnich latach stan dróg gminnych znacznie się poprawił gdyż wykonano szereg inwestycji drogowych polegających na ułożeniu nowych nawierzchni asfaltowych oraz z kostki betonowej wraz z odwodnieniami. Podczas wtorkowej sesji radni otrzymali szczegółową informację o inwestycjach wykonanych w przeciągu ostatnich 10 lat, gdzie łącznie zrobiono 26,596 km inwestycji drogowych o wartości  16.419.818,54 zł. My przybliżamy tylko te inwestycje, które zostały wykonane podczas minionej kadencji:
 
w 2015 r.

1. „Przebudowa ciągu dróg gminnych w  Gryfowie Śląskim ul. Rybna dz. nr 456 dr w km 0+000 – 0+160 i ul. Garbarska dz. nr 296 dr część i dz. nr 342/1 dr w km 0+000 – 0+400 wraz z budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej”. Koszt zadania  1 221 504,39 zł. Zadanie dotowane w wysokości 959 219,19 zł z  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi – 2012r.
2. „Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńska w  Gryfowie Śląskim dz. Nr 489 dr w km 0+000 – 0+200.” Koszt zadania  197 704,91 zł środki w całości pochodzą z  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi – 2012r.
3. „Przebudowa drogi gminnej w Uboczu  dz. nr 326, 379 i 397 w km 0+000 – 0+370”.  Koszt zadania  132 373,34 zł. środki w całości pochodzą z  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi – 2012r.
4. „Przebudowa drogi gminnej w Uboczu  dz. nr 386 w km 0+000 – 0+300”. Koszt zadania  82 071,75 zł środki w całości pochodzą z  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi – 2012r.
5. „Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa w Gryfowie Śląskim  dz. nr 151 i 156 w km 0+000 – 0+328”. Koszt zadania  309 688,46 zł środki w całości pochodzą z  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi – 2012r.
Razem: 1,758 km – 1.943.342,85 zł

w 2016 r.

1. „Przebudowa drogi gminnej w Wolbromowie  dz. nr 318 dr, 272 dr i 326 dr w km 0+000 – 1+350  [Powódź lipiec 2012 r.] ”.  Koszt zadania  473 913,20 zł  środki w całości pochodzą z  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi – 2012r.
2. „Przebudowa drogi gminnej ul. Rzeczna  dz. nr 31dr w Gryfowie Śląskim w km 0+000 – 0+200  [Powódź lipiec 2012 r.] ” Koszt zadania  260 079, 07 zł środki w całości pochodzą z  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi – 2012r.
3. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdną na odcinku 0,500 km w miejscowości Proszówka gmina Gryfów Śląski”. Koszt zadania 185 935,68 zł  - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 126 000,00 zł
4. „Przebudowie drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, ul. Słoneczna w Gryfowie Śląskim na odcinku 0,090 km”. Koszt zadania 120 019,06 zł zadanie sfinansowane w 100% z budżetu gminy.
 Razem: 2,140 km – 1.039.947,01 zł

w 2017 r.

1. „ Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego  dz. nr 149 dr w Gryfowie Śląskim w km 0+000 – 0+400  [Powódź lipiec 2012 r.] ”. Koszt zadania 1 339 501,50 zł . Zadanie dotowane z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi – 2012r., w wysokości 560 000,00 zł
2. „Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Akacjowa dz. nr 178/3 dr i ul. Przedszkolaków dz. nr 158 dr w Gryfowie Śląskim w km 0+000 – 0+500  [Powódź lipiec 2012 r.] ” Koszt zadania 1 920 505,04 zł . Zadanie dotowane z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi – 2012r., w wysokości 800 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
3. „Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Gryfowie Śląskim.” na odcinku 0,083 km za kwotę - 115 899,58 zł. Środki na inwestycję w całości pochodzą z budżetu gminy.
4. „Przebudowa drogi gminnej ul. Strzelnicza w Gryfowie Śląskim ”  na odcinku 0,050 km za kwotę - 31 000,00 zł. Środki na inwestycję w całości pochodzą z budżetu gminy.
5.  „Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymianą sieci wodociągowej ul. Andersa w Gryfowie Śląskim.” na odcinku 0,050 km za kwotę - 534 647,05 zł. Środki na inwestycję w całości pochodzą z budżetu gminy.
6. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wieża dz. nr 28 dr” na odcinku 0,230 km za kwotę – 122 660, 30 zł. Środki na inwestycję w całości pochodzą z budżetu gminy.
7. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdną na odcinku 1,075 km w miejscowości Rząsiny gmina Gryfów Śląski”. Koszt zadania 418 980,31 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 252 000,00 zł
8. „ Przebudowa parkingu w obrębie Placu Kościelnego dz. nr 474/18 dr w Gryfowie Śląskim- Etap I ” za kwotę – 47 602,60 zł. Środki na inwestycję w całości pochodzą z budżetu gminy.
9. „Przebudowa parkingu przy ul. Żeromskiego w Gryfowie Śląskim dz. nr 322/22 dr.” za kwotę – 32 000,00 zł. Środki na inwestycję w całości pochodzą z budżetu gminy.
8. Dofinansowanie remontu drogi powiatowej ul. Floriańska na kwotę 100 000 zł.
Razem: 2,338 km– 40 28149,33 zł
Bardzo dobrze stan dróg Powiatowych na terenie gminy Gryfów Śląski ocenia Starosta Lwówecki Marcin Fluder. – Powiatowe drogi w Gryfowie Śląskim oceniam bardzo dobrze. Praktycznie wszystkie są porobione. Zostają małe, krótkie odcinki w mieście, ulica Polna i kawałek Rzecznej to są odcinki kilkusetmetrowe. Myślę, że tutaj Gmina Gryfów nie ma powodów do narzekań, bo stan nawierzchni dróg Powiatowych jest tutaj bardzo doby. – mówi Starosta Marcin Fluder.

Wtorkowa sesja była też okazją do wzajemnych podziękować za realizację remontu drogi powiatowej, ulicy Floriańskiej. Starosta oraz Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, Pan Marek Makowski otrzymali od Burmistrza i Przewodniczącego Rady drobne upominki. Również Powiat odwdzięczył się władzom Gryfowa Śl. podziękowaniami za współpracę przy tym zadaniu.
W sposób szczególny pragnę podziękować Radzie Powiatu i Zarządowi Powiatu Lwóweckiego, za realizacje interpelacji, która funkcjonowała u nas przez 8 lat, a mianowicie była to sprawa ulicy Floriańskiej. Muszę powiedzieć, że teraz to jest jedna z ładniejszych realizacji na terenie Gryfowa i jest naszą wizytówką, bo stanowi doskonały skrót z drogi krajowej nr 30. – mówił podczas sesji Burmistrz Olgierd Poniźnik.

Dzisiaj jest taka uroczysta dla nas sesja, ponieważ dziękujemy za dobrą współpracę i wsparcie finansowe Radzie i Burmistrzowi, za to, że współfinansowali remont ulicy Floriańskiej. To był dosyć długi odcinek łącznie z krawężnikami, chodnikami to inwestycja była na milion złotych. Dziękujemy i myślimy, że wspólnymi siłami możemy znacznie więcej zrobić. – mówi Starosta marcin Fluder.
W materiałach przygotowanych przez ZDP Lwówek Śląski dla gryfowskich radnych czytamy: „Odnosząc się do stanu technicznego dróg informuję, że najbardziej obiektywną ocenę będzie wyciąg z protokołów przeglądu szczegółowego dróg odbytego w 2017 r.” i tu możemy zapoznać się z krótką informacja dotyczącą oceny stanu każdej z powiatowych dróg:

DP 2462D (Lubań - Ubocze)
- Nawierzchnia w stanie technicznym bardzo dobrym.
DP 2298D (Wolbromów - Rząsiny - Ubocze - Grafów Śl.) - Nawierzchnia jezdni w stanie dobrym, miejscami w bardzo dobrym. Stwierdzone uszkodzenia występują sporadycznie i mają charakter nieszkodliwy. W odniesieniu do całej sieci drogowej objętej przeglądem, nie zachodzi konieczność uwzględniania tego odcinka w planach utrzymaniowych.
DP 2512D (Krzewie Wielkie) - Nawierzchnia jezdni w stanie dobrym, miejscami w bardzo dobrym. Stwierdzone uszkodzenia występują sporadycznie i mają charakter nieszkodliwy.
DP 2516D (Przez wieś Rząsiny) - Nawierzchnia w stanie technicznym bardzo dobrym. na dystansie dalszych 1500 metrów: nawierzchnia jezdni w stanie dobrym, miejscami w bardzo dobrym. Stwierdzone uszkodzenia występują sporadycznie i mają charakter nieszkodliwy.
DP 2525D (Oleszna - Ubocze) - na dystansie: - 4495 metrów do skrzyżowania z drogą 364 Nawierzchnia w stanie zadowalającym. Dominujące uszkodzenia: spękania podłużne przykrawędziowe, siatka duża nieszkodliwa, siatka szkodliwa mała, ubytki powierzchniowe, wyboje. Na dystansie 2180 metrów tj. o drogi wojewódzkiej 364, Strona prawa - 2180 metrów. Nawierzchnia w stanie technicznym bardzo dobrym.
DP 2526D (Grafów Śl. Proszówka) - Na dystansie 250 m stan zły. Na pozostałym od 0+250 do 4+320 Nawierzchnia jezdni w stanie dobrym, miejscami w bardzo dobrym. Stwierdzone uszkodzenia występują sporadycznie i mają charakter nieszkodliwy. W odniesieniu do całej sieci drogowej objętej przeglądem, nie zachodzi konieczność uwzględniania tego odcinka w planach utrzymaniowych.
DP 2530D (Wieża) - Nawierzchnia w stanie technicznym bardzo dobrym. W przypadku odstępstw od normalnych warunków eksploatacji drogi (np. zwiększenie natężenia ruchu ciężkiego związanego z budową czy remontem pobliskiego obiektu budowlanego), zaleca się dalsze monitorowanie stanu technicznego nawierzchni, na podstawie okresowych objazdów dróg (przegląd doraźny).
DP 2538D (Chmieleń - Młyńsko - Proszówka) - Nawierzchnia w stanie technicznym bardzo dobrym. W przypadku odstępstw od normalnych warunków eksploatacji drogi (np. zwiększenie natężenia ruchu ciężkiego związanego z budową czy remontem pobliskiego obiektu budowlanego), zaleca się dalsze monitorowanie stanu technicznego nawierzchni, na podstawie okresowych objazdów dróg (przegląd doraźny).
DP 2539D ( Wolbromów - Gradówek) - Na dystansie: 1160 metrów (w obszarze gm. Gryfów Śl.). Nawierzchnia jezdni w stanie dobrym, miejscami w bardzo dobrym. Stwierdzone uszkodzenia występują sporadycznie i mają charakter nieszkodliwy.
DP 2539D ( Gryfów Śląski - ul. Bankowa. ul. Kolejowa, ul. Polna) - z uwagi na przekazanie drogi Gminie - opis stanu nawierzchni dotyczy całości. Nawierzchnia jezdni w stanie dobrym, miejscami w bardzo dobrym. Stwierdzone uszkodzenia występują sporadycznie i mają charakter nieszkodliwy.
DP 2539D ( Gryfów Śląski - ul. Wojska Polskiego ) - Nawierzchnia w stanie zadowalającym. Dominujące uszkodzenia: siatka mała nieszkodliwa, spękania technologiczne, nierówności podłużne, małe łaty. Uszkodzenia sporadyczne: zaniżenia nawierzchni.
DP 2539D ( Grafów śląski - ul. Floriańska ) - Nawierzchnia o stanie bardzo dobrym. Droga wyremontowana w 2017 roku.


A jak Państwo oceniacie stan gryfowskich dróg?
Autor: red.