Twój 1% dla OSP Proszówka

OSP PROSZÓWKA - Jednostka licząca 29 członków, w tym 3 kobiety. Dysponująca samochodem lekkim Lublin i dumna z odnowionej remizy zwraca się z prośbą pomoc.

Zarząd oraz Członkowie OSP PROSZÓWKA zwracają się z prośbą o przekazanie 1 % podatku na rzecz naszej jednostki. Fundusze będą wykorzystane na zakup umundurowania i sprzętu strażackiego.

Dziękujemy za okazane wsparcie.


Autor: OSP Proszówka