Pielgrzymki do grobu Chrystusa w Niwnicach?!

Wiem, wiem… Słowa te brzmią, niczym herezja największego kalibru. Oczywiście, że Bazylika Grobu Pańskiego znajduje się z Jerozolimie. Skąd zatem taki tytuł, i co wspólnego z Ziemią Świętą ma wieś pod Lwówkiem Śląskim?

Pod koniec XVII wieku hrabia Krzysztof von Nostitz, właściciel Nowego Lądu (ob. część Niwnic) i zarazem starosta świdnicko-jaworski, zdecydował się na niezwykłą inwestycję. Będąc bardzo religijnym, postanowił upamiętnić okrągłą rocznicę pieszej pielgrzymki swego przodka do Jerozolimy. Niemałe znaczenie miał również fakt, że podstarzały dziedzic sam doznał w życiu wielkiego dramatu. Pomyślał, że skoro niebawem przestanie pełnić funkcje publiczne, uczyni ze swego majątku rodzaj pustelni, gdzie będzie mógł żyć w samotności, oddawać się modlitwie i będzie bliżej ukochanego Boga.

Inwestycję rozpoczęto tuż po otrzymaniu zgody od generalnego wikariusza biskupstwa wrocławskiego, Antoniego Erasma Reiflinga. Pierwsza część robót polegała na wytyczeniu półtorakilometrowej alei biegnącej na wschód od „Lipowego Dworu” (nie pomylcie go z później wzniesionym pałacem). Godne uwagi jest to, że lipowa aleja biegła niemal w linii prostej i była podzielona niemal na równe 300-metrowe odcinki z obiektami o sakralnym charakterze (ob. w ruinie lub niezachowane). Główna część religijnego kompleksu znajdowała się na wzniesieniu za wsią; tam też w 1703 roku ukończono budowę niewielkiej, barokowej świątyni. Nim to jednak uczyniono, biskup wrocławski, rękoma swego wysłannika, dokonał uroczystego położenia kamienia węgielnego.
Nieco powyżej, po bokach szerokiej alei, ulokowano kaplice kalwaryjne. W czterech były naturalnej wielkości rzeźby ukazujące sceny z życia Chrystusa, pozostałe były nieco mniejsze. Na końcu drogi ze stacjami męki Chrystusa, wznosił się unikalny w skali regionu, Dom Szymona. Wyjątkowość budynku wynikała nie tylko z racji nietypowego kształtu, lecz przede wszystkim z powodu znajdującego się wewnątrz przepięknego zespołu rzeźb, odnoszących się tematycznie do Ostatniej Wieczerzy.

Zespół postaci miał inspirować pielgrzymów do zadumy i rozważań duchowych. W jednym z dawnych opisów, czytamy: W dwukondygnacyjnym Domu Szymona znajduje się cenne, drewniane dzieło z czasu baroku. Za drewnianą kratą widzimy w 3/4 naturalnej wielkości Chrystusa między uczniami przy Ostatniej Wieczerzy. Wszystkie figury są kolorowo pomalowane, a przytłumione światło wpadające przez otwory okienne do środka daje całości szczególne wrażenie ruchliwości. W małym pomieszczeniu bocznym znajduje się przedstawienie Obmywania Stóp.


Najważniejszym, a zarazem najpopularniejszym obiektem była kopia jerozolimskiej kaplicy wzniesionej nad Grobem Pańskim! Analiza przedwojennych pocztówek oraz relikty murów wskazują, że wchodzono do niej za ołtarzem w tylnej części kościółka. Mimo, iż została wniesiona w czasach nowożytnych, zawierała szereg stylizowanych elementów, które miały przypominać średniowieczną zabudowę oryginalnego miejsca pochówku i zmartwychwstania Chrystusa w Ziemi Świętej. Nic dziwnego, że ogromną popularnością zaczęły cieszyć się zarówno coniedzielne Msze Święte, procesje kalwaryjne, adoracje, jak i odpusty, które miały tu miejsce w dwie niedziele przed i po Wielkanocy. W sumie Nowy Ląd rokrocznie odwiedzało tysiące rozmodlonych pielgrzymów ze Śląska, Łużyc oraz z Czech. Z myślą o gościach, w pierwszej połowie XIX wieku, kolejna właścicielka Niwnic, hrabina von Nassau, ufundowała budowę żeńskiego klasztoru, sanktuarium oraz domu opieki dla chorych i potrzebujących. Cały kompleks liczył w owym czasie pięć budynków oraz 20-30 stałych mieszkańców.

Kres funkcjonowania tego niezwykłego kompleksu nastąpił po ostatniej wojnie. Co prawda w lutym i marcu 1945 roku w pobliżu toczyły się wielotygodniowe walki pomiędzy wojskami niemiecki a radzieckimi, lecz całkowity upadek nastąpił dopiero po przymusowym wysiedleniu ostatnich zakonnic w 1946 roku. W toku kolejnych dekad rozgrabiono i doszczętnie zniszczono kolejne obiekty. Dziś odnajdziemy tutaj malownicze ruiny, warte rodzinnego spaceru i zadumy …


Nap. Szymon Wrzesiński, historyk, geograf, administrator fanpage’a na Facebooku: „Zamki i Pałace – Tajemniczy Dolny Śląsk” oraz autor przewodników i książek regionalnych o tajemnicach, skarbach i wyjątkowych zabytkach.

Autor obecnie kończy pisać książkę, pt. LWÓWEK ŚLĄSKI W POLSCE LUDOWEJ (nakładem Agencji Wydawniczej CB z Warszawy). Monografia pełna zapomnianych historii ukaże się na przełomie lutego i marca 2018 r.). Publikację wspiera portal Lwowecki.info

Osoby chętne do zamieszczenia własnych wspomnień bądź rodzinnych zdjęć w ww. książce, proszone są o kontakt e-mail: sz_wrzesinski@wp.pl
 
Autor: