Lwówek Śl.: Inwestycje zaplanowane na rok wyborczy

Burmistrz Lwówka Śląskiego przedstawiła radnym projekt budżetu na 2018 rok. My dziś prezentujemy największe z inwestycji, jakie pani Mariola Szczęsna chce zrealizować w przyszłym roku – roku wyborczym.


Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2018 rok zakłada dochody budżetu gminy w wysokości 70.142.712,12 zł, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości - 58.769.101,00 zł
2) dochody majątkowe w wysokości - 11.373.611,12 zł

oraz wydatki budżetu gminy w wysokości 77.831.356,76 zł z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości - 55.505.874,86 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości - 22.325.481,90 zł

a także ustala deficyt budżetowy w wysokości 7.688.644,64 zł, którego źródłem finansowania będą kredyty i pożyczki oraz wolne środki.


Na zadania inwestycyjne w przyszłym roku Gmina Lwówek Śląski zamierza przeznaczyć kwotę: 22.325.481,90 złotych, wydając te środki na poniżej wskazane inwestycje:


Transport i łączność - 4.343.089,00
, w tym:
Drogi publiczne gminne 4.230.000,00
, w tym
Turystyka – 209.000,00 zł, w tym:
Gospodarka mieszkaniowa – 1.736.446,00 zł, w tym:
Administracja publiczna – 1.600.247,98 zł, w tym:
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 150.000,00 zł, w tym:
Oświata i wychowanie – 80.000,00 zł, w tym:
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 705.165,00 zł, w tym:
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.260.164,38 zł, w tym:
Kultura fizyczna – 3.241.369,54 zł, w tym:
Budowa Pumptracka na stadionie miejskim w Lwówku Śląskim – 150.000,00 zł
Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim – 3.000 000,00 zł


Poniżej dokładne zestawienie zadań inwestycyjnychujętych w projekcie budżetu na 2018 GiM Lwówek Śląski.

 

Oczywiście to są propozycje. Teraz nad budżetem i inwestycjami będą debatowali radni. Budżet zostanie przyjęty na przełomie grudnia i stycznia. Wówczas będziemy pewni, na które wydatki rada przystała i co w roku wyborczym będzie realizowane.
Autor: red.