Ile kosztowało Lwóweckie Lato Agatowe?

Z pewnością niejednokrotnie zastanawialiście się nad tym ile kosztowało Lwóweckie Lato Agatowe? Teraz możecie to sprawdzić.

Każdy zdaje sobie sprawę, iż nie ma nic za darmo i za wszystko trzeba zapłacić od usług porządkowych, po gwiazdy estrady, od budowy straganów, po budowę sceny, od cateringu, po materiały promocyjne. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z kosztów organizacji LLA.

Gmina Lwówek Śląski nie prowadzi rejestru umów i zleceń, w którym każdy mieszkaniec mógłby szybko sprawdzić wydatki z pieniędzy publicznych. Pani burmistrz Mariola Szczęsna wprawdzie zapewniała nas, iż taki rejestr w Lwówku Śl. powstanie, jednak jak na razie nadal go nie ma. Tak, więc chcąc pokazać mieszkańcom ile kosztuje organizacja LLA zmuszeni byliśmy do wystąpienia do Gminy o udostępnienie dokumentów. Po paru miesiącach oczekiwania otrzymaliśmy faktury i umowy.

Poniżej przedstawiamy wydatki opracowane na podstawie otrzymanych dokumentów z UGiM w Lwówku Śląskim za organizację
LLA w 2016 roku, które subiektywnie podzieliliśmy na 5 kategorii:


Wydatki różne

72,00 zł brutto – usługa obróbki surowca (klucz)
184,50 zł brutto – umowa najmu terenu o powierzchni 1500 m2 z przeznaczeniem na parking dla gości XIX LLA
210,00 zł brutto – statuetka szklana z grawerem okolicznościowym
390,00 zł brutto – usługa graweru na szkle/obrotowo
648,00 zł brutto – przewóz osób na pola agatowe
733,98 zł brutto – materiały budowlane
639,60 zł brutto – folia paroizol. PE-LD 2,0 x 50
950,00 zł brutto – zorganizowanie i przeprowadzenie wyprawy dla przedstawicieli Miast Partnerskich na płóczkowskie pola agatowe w dniu 16  lipca 2016 r.
1.096,00 zł brutto – naczynia jednorazowe
1.190,00 zł brutto – przegląd i naprawa skrzynek energetycznych ZK oraz kabli energetycznych przez organizowaną imprezą XIX LLA.
1.200,00 zł brutto – przewóz osób na trasie Bogatynia- Lwówek Śląski- Bogatynia dnia 17-07-2016
2.359,05 zł brutto woda mineralna i art. spożywcze
2.924,00 zł brutto to łączna kwota na podstawie umów za wycinkę i przewóz żerdzi brzozowych do budowy stoisk handlowych XIX LLA. Kwota ta została podzielona na 7 osób, które otrzymały od 344 zł brutto do 516 zł brutto.
4.200,00 zł brutto to koszt obsługi organizacyjnej i technicznej. Kwota ta została podzielona pomiędzy 5 osób, które otrzymały po 840 zł brutto.
6.100,00 zł brutto – zabezpieczenie medyczne (f-ry LOK)
3.708,20 zł brutto – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o., - usługa zw. z organizacją Lata Agatowego
6.102,27 zł brutto – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o., usł. zw. ze zbier. odpad. innych niż niebezp. nadając. się do recyklingu
12.717,50 zł brutto kosztowało utrzymanie czystości podczas LLA. Kwota ta została podzielona pomiędzy 29 osób, które otrzymały od 231 do 672 zł brutto
15.990,00 zł brutto – wykonanie robót elektrycznych imprezy „XIX LLA”
18.535,50 zł brutto – wynajem kabin sanitarnych (TOI TOI), ogrodzeń i płotków (f-ry LOK)
24.802,61 zł brutto to łączna opłata za przyłącze do sieci energetycznej i rozliczenie końcowe sprzedaży prądu w okresie 14-07-2016r – 18-07-2016r.
40.093,08 zł brutto – usługi ochrony mienia i osób podczas XIX LLA (f-ry LOK)

Scena - muzyka


200,00 zł brutto – odegranie hejnału na rozpoczęcie LLA
300,00 zł brutto – występ artystyczny – gra na harmonijce
600,00 zł brutto – koncert zespołu AVANGARDE
1.200,00 zł brutto to koszt dwóch koncertów zespołu LLA Valon (15 i 16 07.16)
1.230,00 zł brutto – koncert zespołu Czereda 
18.327,00 zł brutto – wynajem 4 ekranów diodowych
12.275,40 zł brutto – obsługa multimedialna podczas trwania XIX LLA
39.999,60 zł brutto – wynajem elementów techniki estradowej (f-ry LOK)
148.522,50 zł brutto – umowa z dnia 15-01-2016r. dot. produkcji części programowej LLA w dniach 15-17 lipca 2016 r. (koncerty Agnieszka Chylińska, After Party, Norbi, Poparzeni Kawą Trzy, DJ-konferansjer w dniu 16 lipca od 20-24, konferansjer w dniach 15-17 lipca) (f-ry LOK)

Promocja

17.527,50 zł brutto to koszty promocji w TVP (łącznie trzy faktury)
6.150,00 zł brutto to koszt promocyjnej publikacji w gazecie (tygodniku regionalnym)
290,00 zł brutto to koszt zakupu 100 egz. w/w tygodnika
1.599,00 zł brutto to koszt tłumaczenia z języka polskiego na czeski tekstu do broszury na wystawę
713,40 zł brutto – ekspozycja plakatów informacyjnych – XIX LLA
666,41 zł brutto – plakatowanie i ekspozycja plakatów na słupach ogłoszeniowych w Legnicy w okresie od 04-07-2016r. do 17-07-2016r. (XIX LLA)
460,65 zł brutto to koszt ekspozycji reklamy w MOSiR w Bolesławcu
369,00 zł brutto – reklama prasowa w innej gazecie

Gastronomia i noclegi

700,00 zł brutto – Caritas Diecezji Legnickiej Diecezjalny Dom w Lwówku Śląskim – noclegi
1.145,00 zł brutto – (umowa na 900 zł brutto) – Usługi Gastronomiczne Szymon Ziółkowski – przygotowanie poczęstunku XIX LLA w dniu 15-07-2016r.
1.199,00 zł brutto – Usługi Gastronomiczne Szymon Ziółkowski – przygotowanie i podawanie posiłków regenerac. dla grup montażowych XIX LLA
4.251,00 zł brutto – Usługi Gastronomiczne Szymon Ziółkowski – przygotowanie posiłków dla obsługi XIX LLA
5.031,00 zł brutto – Pałac Brunów – usługa gastronomiczna i hotelowa dla gości z Lwówka Wlkp. i Noidans-les-Vesoul we Francji.
5.895,00 zł brutto – Restauracja „Pod Czarnym Krukiem” Ireneusz i Anna Tomaszczyk. – zestaw dań stołu szwedzkiego, (umowa na 5.390 zł na Przygotowanie biesiady dla organizatorów XIX Lwóweckiego Lata Agatowego)
6.080,00 zł brutto – Restauracja „Pod Czarnym Krukiem” Ireneusz i Anna Tomaszczyk – zestaw dań
12.850,00 zł brutto – FHU Magdalena Hutnik Hotel Madelaine – świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania i podawania posiłków w czasie trwania LLA – część I i II

Wystawa

10.000 zł brutto  –  Wystawy Minerałów – wypożyczenie okazów na wystawę Barwy Minerałów
10.000 zł brutto – przygotowanie pokazu slajdów, opracowanie tekstów i plansz fotograficznych, montaż okazów w gablotach oraz wykonanie opisów okazów w ramach wystawy Barwy Minerałów.
5.000,01 zł brutto – demontaż wystawy „Barwy Minerałów”

Po podliczeniu powyższych wydatków wychodzi ponad 457 tysięcy złotych. Do tego należy doliczyć umowy/zlecenia dla „służby porządkowej”, czyli osób, które zajmowały się utrzymaniem czystości. Każda z 11 zatrudnionych osób otrzymywała 10 zł za godzinę pracy. Natomiast osoby, które zajmowały się demontażem stoisk handlowych (6 os.) otrzymywały od 17 do 19 zł/h brutto w dni powszednie, 20-23 zł/h brutto w soboty i godzinach nadliczbowych.

W całym zestawieniu nie mamy faktur za promocję LLA na antenie radiowej, czy w lokalnych stacjach TV (przynajmniej takich, które wyraźnie wskazywałyby że dotyczą LLA). Nie ma też osobno uwzględnionych wynagrodzeń pracowników Gminy i jednostek jej podległych, np. LOK-u, Straży Miejskiej, … Niemniej powyższe zestawienie przedstawia obraz wydatków, jakie poniesiono w związku z organizacją XIX LLA w 2016 roku.

Czy to mało, czy dużo?


W dniu dzisiejszym redakcja Lwówecki.info zwróciła się do pani burmistrz Marioli Szczęsnej z prośbą o udostępnienie danych za tegoroczne Lato Agatowe. Niezwłocznie po ich otrzymaniu przekażemy je do Waszej wiadomości.
 
Autor: red.